Brand Fuel

Tjänster

Digitala lösningar | Reklam och utformningMediastrategi och mediaplanering | Analys och undersökningar | Strategi och konceptutveckling | Uppdragsinriktning


Låt företagets Employer Brand bli någonting som särskiljer er och skapar en konkurrensfördel när ni skall rekrytera.
Optimera rekryteringskampanjerna och öka kostnadseffektiviteten. Arbeta för att långsiktigt stärka attityder och
kunskap kring er som arbetsgivare. Och välj framförallt en byrå som vet hur man gör för att lyckas.

Våra tjänster förbättrar kommunikationen av er som arbetsgivare både internt och externt. De är anpassade för
både mindre lokala rekryteringar såväl som stora nationella eller nordiska. Ni får även tillgång till marknadens
främsta expertis och kvalitetssäkrar alla delar i arbetsprocessen för att kunna uppnå ett optimalt resultat.


Digitala lösningar

Vi erbjuder alltid det allra senaste inom digitala och sociala medier. Med ledande lösningar som Retargeting, Programmatic, Sociala Medier, IP-styrning och webbsidor kan du säkerställa att ditt företag alltid når din målgrupp på ett optimalt sätt. Brand Fuel har varit banbrytande i branschen genom att snabbt kunna erbjuda våra kunder det allra senaste inom nya medier och nya tekniska lösningar. Vi började t.ex. utveckla kampanjer inom sociala medier redan 2008 i hela Norden och inom IP-styrning 2011.

Reklam och utformning

Brand Fuel har en oslagbar förmåga att gång på gång lyckas finna en kreativ idé som gör våra kunder unika och intressanta samt ger en kraftigt ökad effekt på rekryteringsannonseringen. Resultat som kommer att hjälpa er att rekrytera rätt personal, skapa positiva attityder, hög top of mind/kännedom och som lyfter ert företag hos målgruppen.

Vi arbetar givetvis med utgångspunkt från er brand guideline och befintlig marknadsföring för att säkerställa att budskap och grafisk formgivning är korrekt. I arbetet med reklamproduktion ingår alla delar för att utforma och producera annonsmaterial eller mässprodukterav högsta klass för de medier som valts för kampanjen. Moment som ingår är t ex projektledning, analys, kreativ idé, art direction, copy writing, flashanimering etc beroende på vad vi skall hjälpa er med. Våra rådgivare har hög kompetens och lång erfarenhet inom reklam och har arbetat med stora kunder på några av de främsta reklambyråerna i Sverige.

Mediastrategi och mediaplanering

Vår kunskap om olika mediers samverkanseffekter, målgrupper, kommunikationsförmåga och lägsta kostnadsnivå gör att vi kan erbjuda en optimal medielösning. Inom detta område erhåller ni analys och rekommendation av olika medieplaner som på effektivaste möjliga sätt når rätt målgrupp med högsta effekt. Mediaplaneringen baseras bland annat på hur er specifika målgrupp använder olika medier och vilken strategi vi bör använda avseende räckvidd, frekvens, period och samverkans-
effekter. Vi tar också hand om all bevakning av t ex materialdeadlines och bokningsdagar, hantering av material och mediafakturor så att ni slipper all administration. Våra erfarna rådgivare är diplomerade mediestrateger och har under många år arbetat med flera av de framgångsrikaste mediekampanjerna på de största mediebyråerna.

Analys och undersökningar

I vårt arbete utgår vi från en djup analys av ert företags värderingar, position, målgrupp och befintlig marknadsföring. I vissa fall behövs det ytterligare input och vi kan då genomföra intervjuer, workshops och undersökningar i utvalda interna eller externa grupper. Exempel på tjänster är t ex kartläggning av ert employer brand och ert erbjudande som arbetsgivare, analys av utvalda målgrupper och insamling av underlag för kommunikationsinsatser.

Strategi och konceptutveckling

Genom våra erfarna experter inom employer branding skapar vi en målgruppsinriktad rekryteringsplattform som baseras på en djup analys (se Analys och undersökningar) av ert företags värderingar, position, målgrupp och befintliga marknadsföring. Utifrån detta kan vi skapa nya attraktions- och annonskoncept via budskap, utformning och medieval som uppnår högst effekt. Vi arbetar även med specialprojekt som t ex diversity kommunikation, hur man attraherar människor med olika kulturell bakgrund eller fler kvinnor till chefspositioner etc.

Uppdragsinriktning

Vi har genomfört hundratals rekryteringskampanjer mot olika målgrupper och med varierande inriktningar, se exempel nedan:

 • Trainee
  Nationella och pan-nordiska kampanjer.
 • Diversity
  Kön, ålder etnicitet och funktionsinriktad kommunikation.
 • Student
  Branding, mässor och relaterade medier.
 • Country to country
  Rekryteringar från/till olika länder.
 • Specialister/konsulter
  Teknik, IT, Ekonomi/Finans, Life science/Healthcare, Marknadsföring mm.
 • Positioner
  Alla roller från VD till SAP-konsulter och säljare.