Brand Fuel

What´s up?

Fokus Employer Branding: War for talent – kriget har börjat (igen)

I december kunde vi läsa nyheten att man nu har det högsta antalet lediga jobb någonsin i USA – ett historiskt rekord på över 11 miljoner lediga jobb. Företagen kämpar för fullt med att kunna rekrytera in personal och det gamla slitna uttrycket ”war for talent” får dammas av igen. Och det är inte bara i USA som det märks av en extremt stark efterfrågan på arbetskraft. I Sverige har vi senaste tiden sett flera stora nyhetsmedier som tar upp just bristen på arbetskraft för många företag och senaste statistiken visade på ca 50 % ökning av antalet lediga jobb. Många företag verkar dock helt oförstående till att just de har svårt att rekrytera och lägger gärna skulden på externa omständigheter. När man granskar de faktiska orsakerna finner man ofta andra anledningar: åratal av underinvesteringar i sitt employer brand, felaktiga satsningar som endast givit kortsiktiga lösningar av personalbehovet, låg kännedom/ omtyckthet/ kunskap/ ranking som arbetsgivare, dålig/felaktig analys av kandidatmålgrupper och deras drivkrafter, rekryteringsreklam och budskap som inte kommunicerar på rätt sätt, internfokus istället för utåtblickande, användning av vi-är-bäst-på-allt-byråer utan specialistkunskap inom området och så vidare. Misstagen som görs är så många att ingen skulle orka läsa dem alla. Men kanske är det under 2022 dags att dra nya slutsatser och skapa en ny strategi som tar avstamp i hur kontinuerliga investeringar i företagets employer brand kan ge ett positivt utfall i form långsiktig kandidatattraktion. Och inte bara i ord utan i handling. Att verkligen sätta en kommunikationsstrategi som skapar en långsiktig konkurrensfördel som snabbar på rekryteringsprocessen och minskar rekryteringskostnaderna.

Återkommande felbeslut och kortsiktiga lösningar blir inte bara dyra på kort sikt. De blir också en kostnad som skjuts på framtiden när företagets employer brand successivt försvagas. Att bygga upp ett varumärke på nytt tar nämligen lång tid och kräver stora insatser i tid och pengar. Tid som man kanske inte har då det råder ett akut rekryteringsbehov. Att dessutom försöka rädda situationen genom att göra allt på kort tid kostar betydligt mer och ökar risken för att hela investeringen får dålig eller väldigt kortlivad effekt. Det kräver då i ännu högre grad att man anlitar erfarna konsulter av externt kommunicerad employer branding för att på rätt sätt kunna nå ut med sitt varumärke som arbetsgivare och skapa både attraktion och aktivering av rätt målgrupp.

Som beställare behöver man nu också i högre omfattning kunna skilja på olika typer av kompetens inom det idag väldigt stretchade begreppet ”Employer Branding”. När EB blev ett populärt begrepp så blev det plötsligt gott om byråer och individer som var employer branding experter trots att de inte hade någon kompetens för att bygga varumärken, skapa kreativa koncept eller arbeta fram mediestrategier. Många av dessa var konsulter som i åratal fokuserat på internt HR-arbete och processer och såg chansen till fler uppdrag. När dessa anlitas för ”employer branding” är det kanske inte konstigt att fokus för arbetet med att bygga företagets varumärke som arbetsgivare läggs på det interna arbetet och väldigt sällan utmynnar i en effektiv varumärkesbyggande kommunikation som sätter fokus på påverkanseffekter hos externa målgrupper dvs de kandidater som man kommer att vilja rekrytera. Det blir istället mycket tid som läggs på insatser som endast kommer att påverka på marginalen för beställarens arbetsgivarvarumärke bland potentiella externa kandidater, men som kanske hörs och syns desto mer internt.

Avslutningsvis kommer här några tips och tankar kring hur företagen kan förändra sitt arbetssätt under 2022 för att bli vassare inom employer branding:

• ”Vi spenderar största delen av vår rekryteringsbudget på search och job boards” blir ”Vi investerar alltid i vårt eget employer brand för att nå och påverka externa målgrupper samt bygga attraktion och intresse när vi rekryterar”
• ”Kan själv” blir ”Vi tar även hjälp av erfarna rådgivare inom extern rekryteringskommunikation för att både få expertkunskap och ett annat perspektiv på vår employer branding”
• ”Vi går på magkänsla” blir ”Vi låter analysera målgruppen, dess drivkrafter och mediekonsumtion”
• ”Vi talar om vad vi vill ha” blir ”Vi beskriver våra kandidatbehov baserat på vad målgruppen eftersöker och triggas av”
• ”Vi förlitar oss helt på företagets B2B/Consumer branding byrå” blir ”Vi tar hjälp av en byrå som är expert inom området employer branding med fokus på att nå och påverka externa kandidater”

Lycka till med er employer branding under 2022!

Fredrik Fiaschi
Senior employer branding rådgivare och strateg på Brand Fuel

Vill du komma i kontakt med mig, har du frågor eller vill diskutera mer kring employer branding? Hör gärna av dig. 

Elkraft Sverige bygger sitt varumärke med Brand Fuel

Vi är glada över att välkomna ännu en ny kund, det ledande nordiska energibolaget Elkraft, som satsar på att bygga sitt varumärke för att kunna attrahera de bästa kandidaterna på marknaden.
Läs mer

Fastighetsbranschen tipsas av Brand Fuel

Läs artikeln: Employer branding-proffset tipsar: Så blir du en attraktiv arbetsgivare. Fastighetsbranschens behöver utveckla sitt tänk kring employer branding. Med anledning av detta har Fredrik Fiaschi, VD på Brand Fuel, blivit intervjuad av deras branschmedia kring hur de kan tänka rörande rekryteringskommunikation.

Workshop om Strategisk Personalförsörjning i Kommun och Landsting.

Brand Fuel höll en mycket uppskattad tre timmars workshop om Employer Branding den 11/9 för ledande HR-representanter från kommuner och landsting runt om i Sverige. Detta var den avslutande delen i konferensen Strategisk Personalförsörjning i Kommun och Landsting som hölls i Stockholm. Intresset för att aktivt förändra sättet som potentiella kandidater ser på dem som arbetsgivare har ökat och det manifesterades i en mycket intressant dag med många spännande diskussioner om employer branding. Det finns en stor skillnad mellan kommunerna och privata aktörer samt även mellan vad som är rätt sätt att agera för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Brand Fuel avhandlade allt från hur man arbetar med sitt varumärke till hur man rent praktiskt skall tänka och gå tillväga vid kommunikationsinsatser. Det blev en lyckad dag som enligt deltagarna var ”mycket inspirerande”. Vi tackar för den responsen! Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Brand Fuel levererar nordisk strategi för ledande IT-företag.

Brand Fuel har vunnit en employer branding upphandling som resulterat i att vi har tagit fram en nordisk kommunikationsstrategi för employer branding. Vi kommer nu att ta hand om genomförandet dvs reklamutformning och medieval i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Syftet är att öka antalet sökanden och samtidigt bygga ett starkare employer brand i Norden. Fokus handlar också om att kostnadsoptimera insatserna över tiden. Företaget finns representerat i alla de nordiska länderna och har varit mycket framgångsrikt.

Brand Fuel kunde tack vare sitt breda tjänsteutbud inom employer branding samt långa erfarenhet av att arbeta pan-nordiskt erbjuda en komplett lösning. ”Många företag föredrar att kunna arbeta med alla nordiska marknader via endast en byrå och som dessutom har kompetensen för att hantera alla delar i kommunikationen. Där har vi en mycket stark position” säger Fredrik Fiaschi, VD på Brand Fuel.

ABB väljer Brand Fuel

En av Sveriges absolut största rekryteringsannonsörer, ABB, som satsar stort på att bygga sitt employer brand har valt Brand Fuel som sin nya samarbetspartner efter en stor upphandling. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ca 145 000 medarbetare.

Upphandlingen skedde med ett tiotal speciellt inbjudna byråer, varav alla de ledande inom employer branding och andra som utmärkt sig inom marknadsföring. I slutrundan återstod endast fyra byråer som kvalificerat sig och bjöds in för att presentera sin byrå, organisation och case samt hur man skulle lösa strategi, reklamutformning och medieval m m. ”ABB är ett företag som vi länge har sett som en mycket intressant samarbetspartner där vi med vår erfarenhet och kompetens kan utveckla rekryteringskommunikationen och öka effekten. Vi är därför väldigt glada över förtroendet.” säger Fredrik Fiaschi, Managing Director på Brand Fuel. ”Arbetet är redan i full gång och vi ser fram emot att bygga ett ännu starkare employer brand för ABB.”

Kreativ mediestrategi bakom revolutionerande premiär.

Employer branding byrån Brand Fuel är först ut med en ny form av extremt målgruppsinriktad rekryteringsannonsering: IP-adress styrda rekryteringsannonser som är direkt riktade mot ett enskilt företags anställda. Med denna typ av målgruppsselektering så blir kostnaden betydligt lägre och effekten högre. Brand Fuel räknar med ett stort intresse från företag som vill uppgradera sin rekryteringskommunikation.

Läs mer

Amazing stories för Hewlett Packard

Nu lanserar vi Hewlett Packards nya employer brand kommunikation med en helt ny design för deras rekryteringskommunikation. Vi har tagit fasta på de anställdas egna spännande historier från arbetet på HP i alla delar av världen, därav konceptets namn ”Amazing stories”. Gemensamt är att de utgår från en unik aspekt av arbetskulturen, medarbetarna och miljön på HP och hur den påverkar hur man tänker och handlar. Hela TMP Worldwide nätverket är involverade och genomför en global implementering av det nya konceptet samt ansvarar för genomförandet av all rekryteringskommunikation på alla marknader. Första gången som konceptet syns i Sverige är nu till helgen.