Brand Fuel

Workshop om Strategisk Personalförsörjning i Kommun och Landsting.

Brand Fuel höll en mycket uppskattad tre timmars workshop om Employer Branding den 11/9 för ledande HR-representanter från kommuner och landsting runt om i Sverige. Detta var den avslutande delen i konferensen Strategisk Personalförsörjning i Kommun och Landsting som hölls i Stockholm. Intresset för att aktivt förändra sättet som potentiella kandidater ser på dem som arbetsgivare har ökat och det manifesterades i en mycket intressant dag med många spännande diskussioner om employer branding. Det finns en stor skillnad mellan kommunerna och privata aktörer samt även mellan vad som är rätt sätt att agera för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Brand Fuel avhandlade allt från hur man arbetar med sitt varumärke till hur man rent praktiskt skall tänka och gå tillväga vid kommunikationsinsatser. Det blev en lyckad dag som enligt deltagarna var ”mycket inspirerande”. Vi tackar för den responsen! Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Kommentarer inaktiverade.